YÖNETİM KURULU

  • ALİ  NAYMAN                          (GENEL  BAŞKAN)
  • SÜLEYMAN AKGÜMÜŞ             (GENEL  BAŞKAN YARDIMCISI)
  • CENAN  KETENCİ                     (SAYMAN)
  • SELMAN KAHRİMAN                GENEL SEKRETER
  • ERDEM  EREN                           GENEL BAŞKAN YARDIMCISI