ETKİNLİKLER

ANADOLU TÜRKİSTAN İŞADAMLARI DOSTLUK DERNEĞİ GENEL MERKEZİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı  22 Nisan 2017 Cumartesi 13.30 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; EMİRGAN CAFE Restaurant Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı No.14/1 Opera ANKARA adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın 29 Nisan  2017 Cumartesi günü ayni yer ve saatte yapılacaktır.

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

YÖNETİM KURULU                                   

 Genel Kurul Toplantı Gündemi 

1-Açılış ve yoklama.

2-İstiklal marşı ve saygı duruşu.

3-Divan başkanı, katip üyelerin seçimi ve divana yetki verilmesi.

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bilançonun okunması.

5-Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

6-Faaliyet raporları ve bilanço üzerinde görüş ve düşünceler.

7-Yönetim Kurulunun ibrası.

8-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin ve Dernek tarafından görevlendirilen kişilerin harcamalarının Dernek tarafından karşılanmasının görüşülüp karara bağlanması,

9-Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.

10-Üye aidatını ödemeyen üyelerin durumunun görüşerek karara bağlanması.

11-Yönetim Kurulunun istediği yetkilerin görüşerek karara bağlanması.

            a-Derneğin ticari işletme açılması hakkında görüş ve karar alınması.

            b- Dernek Burs Yönetmeliğinin görüşülmesi.

            c- Dernek şube ve Temsilciliklerin açılması ve kapatılması konusunda yetki alınması,

            d- Yönetim Kuruluna , Genel  Kurulca verilecek diğer yetkilerin görüşülüp karara bağlanması.

12-Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması. Görüşülerek aynen veya değiştirilerek karara bağlanması.

13-Yönetim Kurulu (5 asıl 5 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 3 yedek) üyelerinin seçimi.        
14-Dilek ve temenniler.

15-Kapanış.